Положення про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Красноармiйський динасовий завод»


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акцiонерiв
Відкритого акцiонерного товариства
«Красноармійський динасовий завод»
Протокол № 17
вiд 10 березня 2011 року
 

Протокол підведення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД" 

Код за ЄДРПОУ 00191738)

(надалі – "Товариство")

18 квітня 2012 р.

Подробнее...

 

Підсумки голосування для акціонерів

Інформація про підсумки голосування з питань  порядку денного

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Красноармійський динасовий завод»


Дата проведення зборів: 18 квітня 2012 року.

Місце проведення загальних зборів: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Шмідта,3

Розгляд питання № 1 Порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів».

Проект рішення: «1.1.  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Вовк Г.В.

Подробнее...

 

Протокол загальних зборів Акціонерів №18

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"


Код за ЄДРПОУ 00191738)

(надалі – "Товариство") 


ПРОТОКОЛ № 18

Загальних зборів 


м. Красноармійськ                                                                               18 квітня 2012 р.

Подробнее...

 

Річний звіт за 2011 рік

Подробнее...

 
Еще статьи...