Річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2013 р. (Виправлена помилка)


ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ  00191738)
повідомляє , що  оголошення про проведення річних Загальних зборів, які відбудуться 16 квітня 2013 року , раніше розміщене на власній сторінці  ПуАТ «КДЗ» в мережі «Інтернет» 06.03.2013 року,  містить помилку  в частині «Основні показники фінансово-господарської діяльності  » в статті «Чистий прибуток (збиток)» за 2011 рік. Тому дане оголошення слід  вважати спростованим .  Виправлена  інформація розміщується  в повному обcязі . 


ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ  00191738)
повідомляє, що  річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 16  квітня  2013 р. о 12  год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства: 85300, 
Донецька область, м.Красноармійськ, вул., Шмідта,  буд. 3 .
у приміщенні зали засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства .
 6. Про розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 8. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізійної комісії Товариства

Подробнее...

 

Річні загальні збори акціонерів Товариства 16 квітня 2013 р.

ПуАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ  00191738)
повідомляє, що  річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 16  квітня  2013 р. о 12  год. 00 хв. 
Місце проведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства: 85300,
Донецька область, м.Красноармійськ, вул., Шмідта,  буд. 3 .
у приміщенні зали засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
(перелік питань, що виносяться на голосування)

 1. Про обрання лічильної комісії Зборів.
 2. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 3. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за його наслідками.
 4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства .
 6. Про розподіл  прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
 7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 8. Про відкликання (дострокове припинення повноважень) ревізійної комісії Товариства

Подробнее...

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Посадова особа Головний бухгалтер Пивоварова Олена Миколаївна звільнена 11.12.2012 згідно наказу по підприємству № 985к від 11.12.2012 у зв'язку із затвердженням на новій посаді та особистої заяви.

Pdf fileТекст повідомлення


 

Статут Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
Протокол № 18 від 18 квітня 2012 року


м. Красноармійськ, Донецької області

2012 р.


 

Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Красноармiйський динасовий завод»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акцiонерiв
Відкритого акціонерного товариства
«Красноармійський динасовий завод»
Протокол № 17
від 10 березня 2011 року


 
Еще статьи...