Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента вiд 13.11.2013р.

1. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство "Красноармiйський динасовий завод", 1.2. Організаційно-правова форма емітента - Публiчне акцiонерне товариство, 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-00191738, 1.4. Місцезнаходження емітента - 85300, м. Красноармiйськ, вул. Шмiдта, 3,  1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента - (06239)2-04-10, 9-63-83,9-63-64,062332-07-51, 1.6. Електронна поштова адреса емітента - Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - www.dinas.com.ua, 1.8. Вид особливої інформації - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. 

2. Текст повідомлення: 

Посадова особа В.о.головного бухгалтера Слабiй Наталя Олександрiвна(паспорт:серiя ВВ номер 961218 виданий Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон.обл.,28.08.1999) звільнено(перемiщено на iншу посаду) 11.11.2013р. згiдно Наказу по підприємству за №833к вiд 11.11.2013р. та поданої заяви. Перебувала на посадi з вересня 2013р. Володiє часткою в статутному капiталi 0.0045%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Посадова особа Головний бухгалтер Горєлова Вікторія Вікторівна(паспорт:серiя СТ номер 213602 виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій обл.,27.07.2010) призначено 11.11.2013р. згiдно Наказу по підприємству за №832к вiд 11.11.2013р. та поданої заяви. Виконання повноважень з 11.11.2013р. Призначено на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Iншi посади протягом дiяльностi: бухгалтер, служба у збройних силах, бухгалтер, гол. бухгалтер, заст. гол. бухгалтера (по податковому обліку) головної бухгалтерії заводоуправління, гол. бухгалтер, безробітна, директор, гол. бухгалтер.

3. Підпис. Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні , та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.