Статут Публічного акціонерного товариства «Красноармійський динасовий завод»


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ДИНАСОВИЙ ЗАВОД"
Протокол № 18 від 18 квітня 2012 року


м. Красноармійськ, Донецької області

2012 р.