Положення про ревiзiйну комiсiю публiчного акцiонерного товариства «Красноармiйський динасовий завод»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акцiонерiв
Відкритого акціонерного товариства
«Красноармійський динасовий завод»
Протокол № 17
від 10 березня 2011 року