Положення про наглядову раду публiчного акцiонерного товариства «Красноармiйський динасовий завод»


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акцiонерiв
Відкритого акцiонерного товариства
«Красноармійський динасовий завод»
Протокол № 17
вiд 10 березня 2011 року