Підсумки голосування для акціонерів

Інформація про підсумки голосування з питань  порядку денного

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Красноармійський динасовий завод»


Дата проведення зборів: 18 квітня 2012 року.

Місце проведення загальних зборів: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. Шмідта,3

Розгляд питання № 1 Порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів».

Проект рішення: «1.1.  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства – Вовк Г.В.


Члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства :

Кабанець І.В.

Кочерга В.Л.

Масло С.В.

1.2. Надати лічильній комісії наступні повноваження:

-підрахунок голосів акціонерів з питань порядку денного Зборів;

-складання, оформлення й передача голові Зборів наступних документів:

-протоколу підрахунку голосів;

-бюлетенів для голосування».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813 голосів, що становить 99,983 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання № 2 Порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками».

Прийняте рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813 голосів, що становить 99,983 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 3 Порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками».

Прийняте рішення: «Затвердити Звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Товариства визнати такою, що відповідає меті та предмету діяльності Товариства».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813 голосів, що становить 99,983 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання № 4 Порядку денного: «Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками».

Прийняте рішення: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Вважати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813голосів, що становить 99,983 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 5 Порядку денного:  «Затвердження річного звіту Товариства».

Прийняте рішення: «Затвердити річний Звіт Товариства за 2011 рік».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813 голосів, що становить 99,983 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


      Розгляд питання  № 6 Порядку денного:  «Про розподіл прибутку Товариства  за результатами діяльності Товариства у 2011 році».

Прийняте рішення: «Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами роботи у 2011 році наступним чином: 

Направити прибуток ,отриманий у 2011 році в сумі  15 874 000 грн., на  наступні цілі :

-7 231 000,00 гривень на покриття збитків минулих років;

-8 643 000,00 гривень на модернізацію , реконструкцію та розвиток виробництва.


Підсумки голосування: «ЗА»: 33155238 голосів, що становить 99,978 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 1575 голосів, що становить 0,005 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 7 Порядку денного: «Відкликання членів Наглядової ради Товариства».

Прийняте рішення: «Наглядову раду Товариства не відкликати».

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156288 голосів, що становить 99,981% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 525 голосів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 8 Порядку денного: «Обрання Наглядової ради Товариства».

Прийняте рішення: «Голову та членів Наглядової ради Товариства не обирати».


Підсумки голосування: «ЗА»: 33156288 голосів, що становить 99,981 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 525 голосів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 9 Порядку денного: «Затвердження умов договору , у тому числі оплати праці, членів Наглядової ради Товариства».

Прийняте рішення: «Питання зняти з голосування »


Підсумки голосування: «ЗА»: 33156288 голосів, що становить 99,981 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 525 голосів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 10 Порядку денного: «Визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

Прийняте рішення: «Питання зняти з голосування »

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156288 голосів, що становить 99,981 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 525 голосів, що становить 0,002 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 11  Порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства».

Прийняте рішення: 

«11.1. Затвердити Статут публічного Акціонерного Товариства “Красноармійський динасовий завод” у вигляді нової редакції.

11.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Дерлеменко Валерія Миколайовича підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3. Доручити Генеральному директору Товариства Дерлеменко В. М. здійснити усі дії , необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.»


Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813 голосів, що становить 99,983  % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Відповідно до п.5 ст.42 Закону України “Про акціонерні товариства” рішення прийняте більш ніж ¾ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


Розгляд питання  № 12 Порядку денного: «Про надання згоди на вчинення значного правочину».

Прийняте рішення: 

«12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів, щодо:

- реалізації на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень), що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності;

- купівлі-продажу, комісії на суму 61 000 000,00 гривень (шістдесят один мільйон гривень) що не перевищує 49,45 % вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності.

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства вищезазначених правочинів з безумовним виконанням Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.»

Підсумки голосування: «ЗА»: 33156813 голосів, що становить 99,983 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «ПРОТИ»: 0 голосів, що становить 0,000000 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «УТРИМАВСЯ»: 0 голосів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах. «НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ»: 5775 голосів, що становить 0,0174 % від загальної кількості голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.


                        Генеральний директор                                                 В.М.Дерлеменко